Färdiga praopaket med miljö- eller tekniktema

Göteborgsregionen (GR) har sammanställt temapraopaket, som innehåller ett antal frågeställningar och ett uppdrag att arbeta med. I uppdragen ska eleven landa i olika förslag på hur ni kan utveckla verksamheten. Praon avslutas med att eleverna håller en presentation för arbetsplatsen.

Vi har tagit fram temapraopaket inom miljö och teknik, men naturligtvis kan ni utveckla dessa och uppfinna uppdrag inom en rad olika teman.

Skolpersonal kikar på skärm

Upplägg och antal elever

Temapraon underlättar för er arbetsplats i planeringen av uppgifter under praon, då de består av ett flertal olika uppdrag som ni kan välja mellan och dela ut till era praoelever. Under hälften av praoperioden arbetar eleverna med frågeställningar och uppdrag från temapraopaketet och övrig tid testar eleven på uppgifter från arbetsplatsens verksamhet.

Praopaketen kan användas både för en elev som gör sin prao enskilt och för elever som gör sin prao i grupper om två–fyra elever. Fördelen med att vara minst två elever tillsammans är att de kan stötta varandra när de jobbar med uppdraget.

Praopaket med miljötema

Praopaketet med temat miljö fungerar för alla typer av verksamheter. Här finns fem olika uppdrag att välja mellan, som alla fokuserar på att utveckla och förbättra arbetsplatsens miljöarbete. Uppdragen handlar bland annat om att granska arbetsplatsens återvinning eller intervjua personalen om deras resvanor.

Ta del av temapraopaket miljö

Praopaket med tekniktema – för industri- och teknikbranschen

Praopaketet med temat teknik är framtaget för arbetsplatser inom industri- och teknikbranschen. Det finns sex olika uppdrag att välja mellan, som alla fokuserar på att utveckla och förbättra olika delar av verksamheten. Uppdragen kan exempelvis handla om att effektivisera processer eller utveckla något av företagets tekniska lösningar.

Ta del av temapraopaket teknik