Prao i kommunen

I en kommun finns en bredd av yrken och många olika arbetsuppgifter att testa på, men en utmaning som ofta nämns kopplat till prao är vilka relevanta uppgifter som kan ges till eleverna. Stödmaterialet Prao i kommunen är framtaget för att underlätta för verksamheter inom en kommun att ta emot praoelever.

Stödmaterialet är framtaget av Göteborgsregionen (GR) i samverkan med yrkesverksamma inom kommunen.

Tips! Här kan ni läsa om hur ni kan göra om ni vill ta emot en praoelev

Skolpersonal kikar på skärm

Stödmaterial för olika områden och yrkesroller

Materialet Prao i kommunen består av temapraopaket med uppdrag inom olika områden och yrkesroller: kommunikation, ekonomi, näringsliv, personal och HR, infrastruktur och kollektivtrafik, IT och digitalisering, samhällsplanering och VA.

Genom att ta emot praoelever i verksamhet kan ni visa upp den bredd av yrkesroller och arbetsuppgifter som finns inom kommunens olika verksamheter. Ni får möjligheten att väcka elevernas nyfikenhet för arbeten som spelar en viktig roll för samhället.

I temapraopaketen får eleverna färdiga uppdrag där de kommer arbeta med att undersöka vissa aspekter med verksamheten. På så vis kan ni känna er trygga i att de praoelever som ni tar emot får en meningsfull tid hos er, samtidigt som ni får nyttiga inspel från unga.

Prao i kommunen kan användas både för elever som genomför sin prao enskilt, eller i grupp om två–fyra elever. Fördelen med att vara minst två elever tillsammans är att de kan stötta varandra när de jobbar med uppdraget.

Praoveckan (om praon varar i en vecka) är indelad i två delar. Eleverna kommer ägna en del av sin prao till att följa arbetsplatsens verksamhet och en del av sin prao åt att arbeta med ett temapraopaket inom ert verksamhetsområde.

Temapraopaketen som eleverna ska utföra är uppbyggda så att de får i uppdrag att besvara ett antal frågeställningar. De ska sedan presentera svaren på valfritt sätt, till exempel i en Power Point-presentation, via en film eller i ett annat format som de kan välja själva. I slutet av veckan presenterar eleverna sitt arbete för personal på arbetsplatsen.

Detta är förslag på hur ni kan lägga upp ett schema för praoveckan. Det viktigaste är att eleverna får ett ordentligt mottagande på måndag morgon, samt att de får följa med er i verksamheten under en del av veckan. Ni anpassar givetvis schemat utifrån vad som passar bäst i er verksamhet. Om eleverna gör prao under två veckors tid kan de eventuellt gå igenom fler temapraopaket.

Här hittar ni även exempel på uppgifter som eleverna kan göra utöver casen  

Måndag

 • 9.00-12.00 Introduktion, rundvandring och presentation av arbetsplatsen och olika yrkesroller. Introducera uppdraget i temapraopaketet och vad eleverna ska göra under veckan.
 • 12.00-13.00 Lunch.
 • 13.00-14.30 Följa med en eller flera yrkesroller. Vilka arbetsuppgifter har de personer som eleverna följer?
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Tisdag

 • 9.00-12.00 Uppstart med handledare. Följa med en eller flera yrkesroller. Intervju: Vilka arbetsuppgifter har de personer som eleverna följer? Testa enklare arbetsuppgifter.
 • 12.00-13.00 Lunch.
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdraget i temapraopaketet.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Onsdag

 • 9.00-12.00 Uppstart med handledare. Göra studiebesök i någon del av verksamheten, inom eller utanför arbetsplatsen.
 • 12.00-13.00 Lunch.
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdraget i temapraopaketet
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Torsdag

 • 9.00-12.00 Uppstart med handledare. Eget arbete med uppdraget i temapraopaketet.
 • 12.00-13.00 Lunch.
 • 13.00-14.30 Eget arbete med uppdraget i temapraopaketet.
 • 14.30-15.00 Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Fredag

 • 9.00-12.00 Uppstart med handledare. Eget arbete med uppdraget i temapraopaketet. Förberedelse inför presentationen.
 • 12.00-13.00 Lunch.
 • 13.00-14.00 Längre utvärdering med handledaren. Avslutning och avtackning!

Prata ihop er på avdelningen och skapa ett schema för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till handledaren och tanken är att de ska vara en del av verksamheten, även om de arbetar med sina temapraopaket under delar av perioden.

Tänk på att:

 • Handledaren avsätter tid för introduktion på måndagen med presentation av arbetsplatsen
 • Ordna så att eleverna har uppgifter att göra när de följer med i er verksamhet
 • Dela ut temapraopaketet till eleverna och hjälp dem att komma igång.
 • Finnas tillgänglig som handledare när de jobbar med sina temapraopaket.
 • Boka in en tid och en lokal när eleverna ska hålla sin presentation och samla några kollegor.
 • Om ni ska ta emot elever i en grupp om två–fyra elever är det mycket positivt om ni har kontakt med elevernas skola i förväg. Genom kontakt med skolan ökar förutsättningarna för att eleverna är förberedda på att arbeta tillsammans i grupp. Ni kan också dela med er av det temapraopaket som eleverna ska arbeta med till läraren och eleverna i förväg.

 

Temapraopaket

Temapraopaketen är formulerade på så sätt att de vänder sig direkt till eleverna. De kan därför lämnas ut som de är. Ni som arbetsplats kan självklart lägga till eller ta bort frågor utifrån hur just er verksamhet är utformad.

Ekonomiavdelningen i en kommun arbetar med att följa kommunens ekonomiska utveckling. Deras uppgift är att ha koll så att kommunens ekonomi är i balans. De ger bland annat förslag till den kommunala budgeten och sköter in- och utbetalningar samt årsredovisningen.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad ekonomiavdelningen jobbar med. Ni kommer även få titta på om det går att göra några förbättringar, dels i deras dagliga arbete, men också i stora frågor som vad ni tycker kommunen borde satsa sina pengar på.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1.      Beskriv arbetsplatsen

 • Skriv och berätta om vad ekonomiavdelningen arbetar med.
 • Hur många personer arbetar inom detta område?
  Vilka är de huvudsakliga uppgifterna?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur stor är kommunen till ytan?
 • Vad är medelinkomsten för kvinnor/resp män i kommunen?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1-2 medarbetare på ekonomiavdelningen om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

5. Fakturor

 1. Beskriv kortfattad: Vad är en faktura?
 2. Vad innebär moms?
 3. Vad betyder verifikation. När används det i det dagliga arbetet på ekonomiavdelningen?

Tips på var ni kan hitta fakta: https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing

6. Förbättringar i det dagliga arbetet

Intervjua några medarbetare om vad de tycker kan förbättras och effektiviseras i deras arbete.

7. Bokföring och redovisning

Ta fram Lagen om kommunal bokföring och redovisning (finns på riksdagens hemsida).

 1. Vad står det i 3:e kapitlet, 4:e paragrafen (§) – (3 kap Bokföring och arkivering, 4 §)
 2. Vad innebär det för de som arbetar på ekonomiavdelningen i kommunen?
 3. Vad står det i 1:a kapitlet, 2:a paragrafen (§) – (1 kap Inledande bestämmelser, 2 §)
 4. Ta reda på när på året de gör årsbokslut på ekonomiavdelningen i kommunen?

8. Kommunens inkomster

Kommunens verksamhet betalas till största delen av skatt.

 1. Ta reda på hur mycket man betalar i kommunal skatt i den kommun du är i?
 2. Vilka verksamheter går den kommunala skatten till? Fortsätt fylla i listan nedan så långt och detaljerat ni kan.

Skola – lärares löner, lokaler, skolmaterial

Kommunhusets – löner till anställda, lokaler, datorer

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

9. Ditt drömsamhälle

Att ha hand om en kommuns pengar innebär att prioriteringar måste göras. Det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan olika verksamheter. Beskriv hur ditt drömsamhälle skulle se ut. Hur skulle pengarna fördelas, till exempel mellan verksamheterna ni skrivit ned i uppgift 8.

10. Projektfinansiering

I vissa fall vill finns det möjlighet för en kommun att söka pengar, som inte kommer från den kommunala skatten. Det kallas projektfinansiering. Detta kan kommuner exempelvis göra om de vill utveckla något.

Ta reda på, tillsammans med din handledare, om det finns något pågående projekt på gång i kommunen som är finansierade av pengar som inte kommer från den kommunala skatten. Be att få prata med projektledaren eller projektekonomen.

Ställ frågorna:

 1. Vad handlar projektet om?
 2. Var kommer finansieringen ifrån (pengarna)?
 3. Hur stor är budgeten? dvs. Hur mycket pengar finns i projektet.
 4. Vad finns det för olika budgetposter? dvs. Vad läggs pengarna på.

11. Ditt drömsamhälle – ett projekt

Utifrån det svar ni skrev på fråga nio om ert drömsamhälle väljer ni ut något ni skulle vilja se mer av att det satsades på i kommunen. Det kan vara en ny skola, bättre möjligheter att utföra fritidsaktiviteter mer satsningar på ungdomar, miljö och hållbar utveckling.

När ni har valt en sak ni skulle vilja se mer av att det satsades på formulera ni detta till ett projekt. Ta hjälp av någon medarbetare som jobbat mycket i projekt.

Svara på:

 • Vad vill ni att det satsas mer på? Varför?
 • Formulera det till ett projekt. Gör det så konkret ni kan. Försök formulera:
  -vilka ni vänder er till (vilka riktar sig satsningen till?)
  -vad ska satsningen innebära/vilken nytta syftar den till/ vad vill ni uppnå
  -hur ska ni kommunicera satsningen när den ska genomföras
  -vad skulle behöva göras för att genomföra satsningen (aktiviteter)
  -resurser som behövs
 • Under hur lång tid ska projektet hålla på?
 • Hur många ska jobba med projektet?
 • Behöver projektet några samarbetspartners som kan bidra med något?
 • Vad skulle ett sådant projekt kosta att genomföra?
 • Gör en budget
 • Stäm av med någon medarbetare att ni gjort en realistisk budget

12. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det du har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad du har lärt dig och presentera det förslag på förbättringar som du tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer du själv.

Fungerande vatten- och avloppssystem är livsviktiga funktioner i ett samhälle. Detta är grundläggande saker som måste vara på plats, annars skulle det snabbt märkas. I vår del av världen ser vi det som självklart att få rent dricksvatten i kranen varje dag och att det vi spolar ned i toaletten spolas bort och renas. Men det är inget som händer av sig självt, utan något som vi behöver planera för när vi bygger samhällen.Kommunen ansvarar för dessa livsviktiga funktioner.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad de jobbar med inom VA. Samt om det finns förbättringar att göra för kommunen när det gäller framtidens utmaningar i vatten- och avloppsystemen i samband med klimatförändringarnas påverkan.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen  

 • Skriv och berätta om vad VA-enheten arbetar med.
 • Vad skulle hända om ingen utförde de tjänster som VA-enheten gör?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur stor är kommunen till ytan?
 • Hur mycket nederbörd (regn, snö, hagel) är det i kommunen under ett år?
 • Hur många sjöar finns i kommunen?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1–2 medarbetare om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra att ha?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

5. Kommunens dricksvatten

Ta reda på från vilken vattentäkt (källa) er kommun tar sitt dricksvatten.

6. Vattenverk

 • Ta reda på vilket vattenverk som behandlar vattnet innan det når hushållen.
 • Försök beskriva kort hur vattnet renas.
 • Hur gammalt är vattenverket?
 • När behöver det bytas ut?
 • Vilka krav behöver vattnet uppfylla för att få räknas som dricksvatten?
 • Hur tar kommunen reda på att vattnet har rätt kvalitet?

7. Vattenförbrukning

 1. Har förbrukningen av vatten minskat eller ökat de senaste 50 åren? Varför?
 2. Vad finns det för uppfinningar som gör att förbrukningen av vatten minskar?
 3. Har ni några egna förslag på hur vi kan göra för att minska vattenförbrukningen. Skriv så många förslag ni kan komma på!

8. Vad kostar vatten?

 1. Vem betalar för att vi ska kunna ha fungerande vatten och avloppsystem? Betalas det genom skatt eller genom avgifter (taxa)?
 2. Vad betalar du som kund i kommunen för en liter vatten?
 3. Vad kostar en flaska bubbelvatten i en matbutik?
 4. Finns det några fördelar med att inte köpa vatten på flaska?

9. Avlopp

I Sverige finns en lag som beskriver vad kommunen har för ansvar när det gäller vatten och avlopp. Ta fram lagen om allmänna vattentjänster (den finns på riksdagens hemsida).  

 1. Vad står det i 1:a kapitlet 6:e paragrafen (§) – (Kap 1 Inledande bestämmelser, 6 §)?
 2. Be din handledare eller någon anställd berätta med egna ord vad det betyder

10. Avloppsreningsverk

 1. Hur många avloppresningsverk finns i kommunen?
 2. Finns det något regionalt reningsverk? Var ligger det? Vad är det för skillnad på det och de kommunala?

11. De globala målen

FN har tillsammans med alla världens länder tagit fram sjutton globala mål som vi vill uppnå fram till 2030.

 1. Ta fram en bild på de globala målen.
 2. Vilka av de globala målen skulle ni säga att de jobbar med inom VA?

12. Klimatförändringarnas påverkan

Här är ett par frågor att fördjupa sig i. Välj ut, tillsammans med din handledare, ett lämpligt antal av dessa som du jobbar vidare med.

Översvämningar

I och med klimatförändringarna ökar risken för kraftiga skyfall och översvämningar. Om det kommer väldigt mycket vatten på kort tid kan det vara svårt för avloppsystemen att hinna forsla bort allt vatten. Ett sätt att lösa detta på är att fördröja dagvattnet.

 1. Intervjua en anställd: Vad menas med att fördröja dagvattnet? Ge ett par exempel.
 2. Har ni några egna förslag på hur vi kan göra för att fördröja dagvattnet. Skriv så många förslag ni kan komma på!
 3. Det kanske inte räcker med att fördröja dagvattnet. Vi behöver kanske planera städer och bostadsområden annorlunda i framtiden. Intervjua en anställd om detta.

Torka

I och med klimatförändringarna ökar också risken för torra och varma perioder, som det till exempel var i Sverige sommaren 2018.

 1. Intervjua en anställd: Hur säkerställer vi att vi har bra tillgång till vatten om vi får fler extremt torra somrar i framtiden?
 2. Hur ligger vi till med grundvattennivån i grundvattentäkterna i kommunen?
 3. Har kommunen någon gång bestämt att det ska vara bevattningsförbud? Vid vilka tillfällen bestäms det?
 4. Finns det några andra problem som torka för med sig, som inte har direkt med vattentillgång att göra?

Överkurs! Vattnets hydrologi

Överkursfråga: Hur påverkas kommunens vattentillgångar om medeltemperaturen höjs och vattnets hydrologi förändras?

13. Presentation för de anställda

Håll en presentation för de anställda om det ni jobbat med under veckan. Presentera era förslag på förbättringar när det gäller kommunens förberedelser för klimatförändringarnas påverkan. Redovisa i text, bild, powerpoint eller film – formatet bestämmer ni. Berätta gärna vad ni har lärt er under veckan.

En kommuns personalfunktion arbetar för att ge stöd till kommunens verksamhetschefer och anställda i olika personal- och arbetsgivarfrågor. Enheten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen. 

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad personal- eller HR-avdelningen jobbar med. Ni kommer även få titta på om det går att göra några förbättringar, dels i deras dagliga arbete, men också i stora frågor som vad ni tycker kommunen borde satsa sina pengar på.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen 

 • Hur många enheter/avdelningar finns i kommunhuset?
 • Hur många anställda har avdelningarna i kommunhuset tillsammans respektive per enhet/avdelning?
 • Vilka yrkesområden finns i kommunhuset?
 • Berätta vad personalfunktionen arbetar med.
 • Vad betyder ordet ”funktion” i detta sammanhang?
 • Hur många personer arbetar inom detta område?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur ser åldersfördelningen ut bland de boende i kommunen?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1–2 medarbetare på personalfunktionen om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

5. Policys

 1. Ta reda på vad en personalpolicy är. Ge exempel.
 2. Undersök vilka policys som finns som vänder sig till medarbetarna. Ge exempel på 3 policys.

5. Välj ut någon policy och läs den lite extra

 • Hur tycker ni att kommunen verkar arbeta med området i denna policy?
 • Vilka aktiviteter säger kommunen att de gör eller planerar att göra? På kort/lång sikt?
 • Finns det instruktioner till medarbetarna hur de kan agera? Är de tydliga? Om inte, kom gärna med förbättringsförslag.
 • Finns det några aktiviteter kommunen skulle kunna göra för att arbeta mer med detta område?
 • Hur skulle de kunna göra det? Ge förslag.
 • Vilka fördelar finns med det ni föreslagit?

6. Vad är ett hållbart arbetsliv?

 1. Kan ni hitta definitioner och beskrivningar av begreppet hållbart arbetsliv? Glöm inte att källhänvisa!
 2. Vilka positiva effekter finns det med att arbeta för ett hållbart arbetsliv?
 3. Hur arbetar kommunen med ett hållbart arbetsliv?

7. Välj mellan nedanstående uppgifter:

Här är ett par frågor att fördjupa sig i. Välj ut, tillsammans med din handledare, ett lämpligt antal av dessa som du jobbar vidare med.

7a) Förbättra introduktionen för nyanställda

 1. Fundera i 5 minuter kring vad som är en dålig introduktion för någon som är ny på jobbet, försök komma på så många saker som möjligt.

 2. Tänk nu istället på hur en så bra introduktion som möjligt kan vara. Hur kan ett bra välkomnande se ut? Vad behöver en person veta? Hur behöver en arbetsplats agera för att skapa trygghet och trivsel under den första tiden för en ny kollega? Sammanfatta det ni kommer fram till.

 3. Prata sedan med den som är ansvarig för introduktionen av nyanställda på en avdelning i kommunhuset. Vilket upplägg har de för nyanställda? Finns det dokument eller mallar för nyanställdas introduktion? Gå igenom materialet.

 4. Skriv ner vad som redan görs bra. Kom också med förbättringsförslag och presentera dessa.

7b) Hitta på en aktivitet som skapar trivsel

Ni får i uppdrag att ta fram ett förslag på en gruppaktivitet som syftar till att bidra till ökad trivsel hos personalen och som skapar förutsättningar för ett gott samarbete mellan medarbetarna i kommunhuset.

 1. Undersök bland några medarbetare i personalen vilken typ av aktivitet de skulle vilja göra och varför (via enkät eller intervjuer). Vilken aktivitet föreslår ni baserat på deras svar?

 2. Gör en kort projektplan för er som arrangerar aktiviteten.
  Projektplanen kan tex innehålla:
  –Vilka ni vänder er till
  –Vad ska aktiviteten innebära/vilken nytta syftar den till/ vad vill ni uppnå
  –Hur ska ni kommunicera aktiviteten till personalen
  –Vad behöver ni förbereda (aktiviteter ni behöver göra)
  –Resurser som behövs

 3. Formulera ett förslag på en inbjudan till medarbetarna som väcker deras intresse att delta!

8. Presentation

Håll i en presentation för de anställda om det du har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad du har lärt dig och presentera det förslag på förbättringar som du tagit fram. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer du själv.

Kommunikationsavdelningen i en kommun arbetar både med intern och extern kommunikation. Intern kommunikation är riktad till de anställda i kommunen och ska ge ett stöd för kommunens olika verksamheter och enheter.

Extern kommunikation är utåtriktad och vänder sig exempelvis till kommuninvånare, politiker, medier och företag. Arbetet handlar bland annat om att ge stöd och service till dem som bor och arbetar här.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad kommunikationsavdelningen i kommunen jobbar med. Ni kommer även få titta på om det går att göra några förbättringar, dels i deras dagliga arbete, men också i stora frågor som vad ni tycker kommunen borde satsa sina pengar på.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen genom att svara på följande frågor:

 • Hur är kommunen organiserad?
 • Berätta om vad avdelningen för kommunikation arbetar med.
 • Hur hjälper avdelningen andra delar av kommunen i sitt kommunikationsarbete?
 • Hur många personer arbetar inom kommunikationsområdet?
 • Vad arbetar personerna på arbetsplatsen med?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur stor är kommunen till ytan?
 • Hur ser andelen unga, medelålders och äldre ut?
 • Hur många företag finns det?
 • Vilka är de tre största arbetsgivarna i kommunen?
 • Vad är medelinkomsten för kvinnor/respektive män i kommunen?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1–2 medarbetare på personalavdelningen om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

 5. Kommunikationspolicy

En kommunikationspolicy beskriver bland annat kommunens syfte och mål med kommunikationen, målgrupper och intern ansvarsfördelning. Undersök kommunens kommunikationspolicy och besvara följande frågor:

 • Hur vill kommunen att kommunikationen ska uppfattas?
 • Vilka målgrupper nämner kommunen?
 • Vilka kommunikationskanaler använder kommunen?
 • Vad vill kommunen uppnå med sin kommunikation?

6. Kommunen som plats att bo på och besöka   

En målsättning som finns i många svenska kommuners kommunikationspolicy är att kommunen ska uppfattas som ett bra ställe att leva, arbeta och besöka.

Varför tror du/ni att det är viktigt för en kommun att uppfattas på det sättet? Fundera kring detta och sök mer information på egen hand (se tips nedan). Presentera sen kort hur ni har resonerat kring detta.

Tips:

 • Står det något liknande i kommunens policy?
 • Prata om frågan tillsammans med din handledare och/eller med en kommunikatör i kommunen.
 • Sök information på exempelvis Sveriges kommuner och regioners webbplats.
 • Står det något om detta på kommunens egen webbplats?

7. Förbättra kommunikationsarbetet

Här är ett par frågor att fördjupa sig i. Välj (tillsammans med er handledare) ut ett lämpligt antal av dessa som ni jobbar vidare med.

7a) Ung i kommunen

Undersök vilken information som riktar sig till unga i kommunen.

 • Vilken information presenterar kommunen och vilka kanaler används?
 • Finns det någon/några aktiviteter, satsningar som du inte kände till, i så fall vilka?
 • Finns det exempel på andra kommuner som ni tycker jobbar bra med information för unga?
 • Finns det något kommunen skulle kunna förändra gällande hur de kommunicerar vad som finns för unga i kommunen?
 • Hur skulle de kunna göra det – ge förslag.
 • Visualisera en prototyp av en websida med bilder, korta texter och visa på så sätt hur ni vill förbättra befintlig web eller skapa ett förslag till en ny webb som riktar sig till unga i kommunen.

7b) Marknadsför smultronställen eller roliga aktiviteter i kommunen

Ni får nu i uppdrag att ta fram tips på roliga saker som unga kan göra på egen hand eller tillsammans med familjen i kommunen. Det kan vara en aktivitet, ett event eller kanske en plats att besöka. Målgrupp är unga i er egen ålder som är boende i kommunen eller unga som kommer på besök till kommunen.

 • Bestäm kanal/er för att kommunicera era tips
 • Formulera en digital flyer för smultronstället eller aktiviteten. Det ska framgå varför detta är ett favoritställe eller en kul aktivitet, fördelarna, när det passar att besöka, vad som finns att göra, om det kostar något och en vägbeskrivning/adress.
 • För den kreative går det utmärkt att hitta på ett eget event eller en egen aktivitet som skulle kunna drivas i kommunens regi.

7c) Gör en marknadsföringsfilm

Producera en kort film där ni marknadsför kommunikationen, utifrån det ni har lärt er genom uppgifterna ni har arbetat med i detta case. Vad är bra med kommunen? Varför ska man bo här? Varför ska man flytta hit?

8. Presentation för de anställda

Håll i en presentation för de anställda om det ni har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad ni har lärt dig och presentera de förslag på förbättringar som ni tagit fram i uppgift 7. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer ni själva.

Att det går bra för företagen i Sverige är viktigt. Det skapar förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och utveckling samt att företagen bidrar med viktiga skatteintäkter. I Sveriges kommuner finns kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor. Ibland finns också en egen enhet som arbetar med frågor som har betydelse för näringslivsklimatet i kommunen.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad avdelningen för näringslivsfrågor jobbar med. Ni kommer även få titta på om det går att göra några förbättringar, dels i deras dagliga arbete, men också i stora frågor som vad ni tycker kommunen borde satsa sina pengar på.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

Skriv och berätta om vad avdelningen för näringslivsfrågor arbetar med.

 • Hur hjälper enheten till för att stötta företagen?
 • Hur många personer arbetar inom detta område?
 • Vad gör de olika personerna?
 • Vilka samarbetar enheten med för att hjälpa företagen?
 • Vilken kontakt har de med företagen?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många företag finns det ungefär i kommunen?
 • Vad är definitionen på små företag, medelstora företag och stora företag?
 • Hur många anställda har de tillsammans i kommunen ungefär?
 • Vilka branscher finns i kommunen?
 • Vilka är de dominerande branscherna?
 • Berätta kort vad dessa branscher gör

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1–2 medarbetare i kommunen som arbetar med näringslivet.

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du och vad jobbade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad skulle du vilja göra mer av i ditt arbete?
 • Vad är det roligaste i ditt arbete?
 • Varför är det så viktigt för Sverige med ett välmående näringsliv?

5. Intervjua företagarförening

Kontakta en företagarförening i kommunen och gör en kort intervju. Berätta att du gör prao inom kommunen och fråga om det går bra att ställa frågor.

Ställ frågorna:

 • Vad är en företagarförening och vad gör de?
 • Vilka branscher finns representerade i föreningen?
 • Hur många medlemmar har de?
 • Vilka är de 3 viktigaste frågorna för dem inom 1 år respektive 5 år?
 • Varför är dessa frågor viktigast?
 • Prata sedan med er kontakt på kommunen. Hur arbetar kommunen med dessa frågor som företagarföreningen har prioriterat?

6. Undersök strategin

Undersök om Näringslivsenheten har en näringslivsstrategi. Sammanfatta strategin lite kort. Vad vill strategin uppnå på kort sikt, på lång sikt?

7. Förbättra företagsklimatet

Här är ett par frågor att fördjupa sig i. Välj ut, tillsammans med din handledare, ett lämpligt antal av dessa som du jobbar vidare med.

7a) Förbättra strategin

Välj ut något från strategin och ge förslag på hur ni elever tycker att kommunen kan jobba mer med detta konkret. Kom med förbättringar.

Exempelvis: Hur kan kommunen hjälpa till med att stärka samarbetet mellan företag och skola?

Frågor att utgå från:

 • Hur kan detta göras?
 • Varför är detta område prioriterat av kommunen?
 • Vilka fördelar finns med det?
 • Hur tycker ni att kommunen kan arbeta med detta?
 • Vilka aktiviteter tycker ni rent konkret att kommunen skulle kunna göra?
 • Förklara hur er aktivitet skulle lösa problemet/problemen och vilka fördelar det skulle ge.
 • Vilka grupper/människor skulle vara involverade i aktiviteten/aktiviteterna?
 • Vilka aktiviteter skulle behöva göras, vilka resurser behövs, vilka kan man behöva samarbeta med, hur skulle aktiviteten kommuniceras/spridas?
 • Finns det några hinder eller svårigheter med det ni föreslagit?

7b) Så hjälper kommunen företagen

Kommunen vill kommunicera vilken sorts hjälp och stöd de kan erbjuda företagen.

Gör en flyer/affisch/kampanj/film (max 1–2 minuter) där ni kommunicerar till företag (stora som små och olika branscher) om vad kommunen och näringslivsenheten kan hjälpa till med. 

7c) Hållbart företagande

 • Vad är hållbart företagande?
 • Undersök om ni kan hitta minst 3 olika källor som definierar vad hållbart företagande är.
 • Undersök vad kommunen har för stöd kring detta till företagen.
 • Undersök vart företag kan hitta stöd utanför kommunen. Vilka källor finns till detta?
 • Gör en flyer/affisch/kampanj/film kring hur företag kan arbeta mer hållbart och vilken hjälp de kan få från kommunen.

8. Presentation

Håll i en presentation för de anställda om det du har jobbat med under veckan. Berätta gärna vad du har lärt dig och presentera det förslag på förbättringar som du tagit fram i uppgift 7. Redovisa i text, bild, Power Point eller film – formatet bestämmer du själv.

Samhällsplanerare har en väldigt viktig funktion i våra kommuner. De jobbar med frågor som: Var ska vi bygga bostäder? Var ska vi låta företag starta upp? Var ska vi skapa grönområden såsom parker? Hur ska människor kunna resa hållbart i sin vardag? Makten ligger dock i stor grad hos medborgarna. Alla ska ha möjlighet att vara med och påverka vad som ska byggas.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad personal inom områdena infrastruktur och kollektivtrafik jobbar med. Ni kommer att få lära er om hur det går till när något ska byggas, från idé till färdigt bygge. Ni kommer att få titta specifikt på en plats i kommunen och planera inför framtiden.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

Skriv och berätta om vad samhällsplanerare arbetar med. Fråga er handledare. Sök fakta online.

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur stor är kommunen till ytan?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1–2 medarbetare på personalavdelningen om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

5. Planprocessen – demokrati

Nya byggen är ständigt på gång. Från att planeringen påbörjas till att allt är klart tar det flera år. Detta kallas planprocessen. I Sverige är det lag på att allmänheten (medborgarna) måste få vara med och tycka till i nya projekt. Det är en viktig del i demokratin.

 1. Hur ser planprocessen ut? Berätta. Lägg upp en bild ifall ni hittar en modell.
 2. I vilka steg får allmänheten vara med och tycka till?

6. Pågående projekt

Välj ut, tillsammans med din handledare, ett par processer som är i gång. Välj några som är i olika faser.

 1. Beskriv kortfattat vad som ska göras
 2. Vart i planprocessen befinner sig ärendet just nu?
 3. Har det kommit in synpunkter från allmänheten?
 4. Kan allmänheten tycka till fortfarande?

7. Planera för framtiden

Välj ut, tillsammans med din handledare, en plats i kommunen där det finns ny mark. Det vill säga en plats som det är möjligt att bygga någonting på.

Gör först en analys av platsen. Ge sedan förslag på vad ni vill ska göras med marken, samt hur transporter ska ske till och från platsen.

7a) Analys av platsen

 Ligger den i stan eller ligger den på landet? Ungefär hur stor är det? Vad har det funnits där tidigare?

7b) Vad vill ni göra?

 Vad är det möjligt att skapa här? Till er hjälp har ni dessa tre alternativ att välja mellan.

1. Bygg bostäder. Varför? Bostadsbristen är stor. Människor behöver ha bra och trygga boenden. Det ska vara trivsamt och trafiksäkert.

2. Låt företag (industrier, kontor eller affärer) starta upp på platsen. Varför? Det behöver finnas jobb till alla. Utan arbetstillfällen stannar samhället. Det behöver även finnas affärer för folk att handla i.

3. Grönområde med exempelvis en park, ett friluftsområde eller en odling. Varför? Människor behöver fina grönområden för att trivas bra. Dessutom minskar risken för samhällspåverkande översvämningar om det finns gräs, träd och dammar som fångar upp vattnet.

Översvämningar är något vi kommer se mer av i samband med klimatförändringarna. En annan form av grönområde är en odling. Vi får gärna bli mer självförsörjande på mat i Sverige.

Tips!

Ifall ni tänker kreativt kan det i vissa fall gå att kombinera några av dessa alternativ. Men håll då koll på hur stor mark ni har, det ni vill skapa måste få plats.

7c) Transporter till och från platsen

En viktig fråga som kan förhindra mycket utsläpp av växthusgaser är att ställa sig frågan: Hur ska människor transportera sig till och från platsen? En röd tråd inom samhällsplanering är att man helst ska kunna resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots. Ska de som bor, jobbar eller har ett friluftsliv här behöva resa långt?

 1. Vilka sträckor till och från platsen är det sannolikt att folk kommer resa?
 2. Vilka transportsätt fungerar till och från platsen?

8. Presentation

Håll en presentation för de anställda om det ni jobbat med under veckan. Presentera er plan inför framtiden. Redovisa i text, bild, powerpoint eller film – formatet bestämmer ni. Berätta gärna vad ni har lärt er under veckan.

Samhället blir allt mer digitaliserat. En kommun är beroende av väl fungerande nätverk. Allt måste flyta och allt måste vara säkert. Det får inte läcka ut några känsliga uppgifter om medborgarna. En IT-avdelning har därför ett mycket viktigt arbete.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad de som jobbar med inom IT och digitalisering gör på jobbet, samt om det finns förbättringar att göra inom området.

IT är oftast uppdelad i olika enheter på en kommun. Det finns ofta ett digitalt center som sköter support av nätverken, och en digitaliseringsenhet som förvaltar och utvecklar arbetet. Frågorna i detta case är kopplade till båda dessa enheter.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Berätta vad IT-avdelningen arbetar med.
 • Hur många personer arbetar inom detta område?
 • Vad gör de olika personerna?
 • Hur hjälper avdelningen andra delar av kommunen i sitt arbete?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur stor är kommunen till ytan?
 • Hur många anställda har kommunen?
 • Hur många användare finns i kommunens IT-system?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga i presentationen

4. Intervjua 1–2 medarbetare som jobbar med IT om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

5. Säkerhet och intrång – användarinlogg

Digitalt center har ofta hand om inloggningen för alla kommunens anställda, i vissa fall hanterar de som är anställda här känsliga uppgifter om kommunens invånare.

Det är viktigt att allt är så säkert som möjligt, samtidigt som de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett smidigt sätt.

 1. Vad innebär tvåfaktorsinlogg?
 2. Vilka system behöver du automatiskt ha tillgång till när du blir anställd på kommunen som:
  –Lokalvårdare
  –Ekonomichef
  –IT-support
  –Personalavdelningen
  –Park och gatuarbetare
 3. Vilka system behöver dessa yrkesroller inte ha tillgång till?

6. Säkerhet och intrång – intervjua en medarbetare

Intervjua en medarbetare:

 • Vad är det största hotet mot kommunens säkerhet gällande dataintrång?
 • Vad finns det för exempel på känsliga uppgifter om kommunens medborgare?
 • Vilka uppgifter får inte hamna i fel händer?
 • Vad skulle de kunna användas till?

7. Virusskydd

 1. Vad har kommunen för virusskydd?
 2. Vad görs om någon användare får in ett virus på sin dator?
 3. Vad är ett fishing mail? Vad innebär det?

8. GDPR

 1. a) Vad står GDPR för?
 2. b) Hur arbetar kommunen med GDPR?

9. Digitalisering

 1. Vad betyder egentligen digitalisering, vad menas? Undersök om ni kan hitta några källor som beskriver begreppet digitalisering.

 2. Ge exempel på något som digitaliserats i kommunen och förklara varför och vilka fördelar det har fört med sig. Finns det några nackdelar? Ta hjälp av din handledare.

10.  Förbättringar – intervjua medarbetare

Intervjua några medarbetare som inte jobbar med IT och digitalisering om ifall de tycker att kommunen behöver göra några förbättringar kring:

 • Säkerhet och intrång
 • GDPR
 • Digitalisering

Fråga även medarbetarna om de har förslag på hur dessa förbättringar skulle kunna göras och vad som skulle vara bra med just den lösningen.

11. Förbättringar – vad tycker ni

Hur ställer ni er till medarbetarnas förslag på förbättringar? Är det några av dessa förslag som ni anser är bättre än andra? Varför/varför inte? Har ni kanske några egna förslag på förbättringsområden?

12. User story

För att systemutvecklarna ska kunna genomföra förbättringarna behöver ni “översätta” det behov som finns av översättningar. Detta gör ni genom att skriva användarkrav, en metod för att göra detta är att skriva något som kallas för en “User Story”.

 1. Vad menas med User Story?
 2. Utifrån de förbättringar ni har fått in. Välj ut en förbättring. Skriv User Storys så att en systemutvecklare kan utföra förbättringen. Skriv minst 5 User Storys.

Mall för att skriva en User Story

Som ……(användare/roll) vill jag …….. (funktion) för att …….(nytta).

Exempel 1

En kommunikatör vill ha det digitala verktyget Photoshop så att hen kan göra snygga affischer, istället för att göra det för hand eller i Paint.

User Story: Som kommunikatör i kommunen vill jag ha bildbehandlingsverktyget Photoshop så att jag kan göra bra bilder.

 • Användare/roll: Kommunikatör i kommunen
 • Funktion: Photoshop
 • Nytta: För att göra bra bilder

Exempel 2

En IT-säkerhetsansvarig vill se till så att anställda som slutat inte längre har inloggningsuppgifter till datasystem där det kan finnas känsliga uppgifter om folk.

User Story: Som IT-säkerhetsansvarig vill jag få en notis om att en medarbetare har slutat så att jag kan radera hens konto i känsliga system som till exempel innehåller känsliga personuppgifter om folk.

 • Användare/roll: IT-säkerhetsansvarig
 • Funktion: Få en notis om att medarbetare har slutat
 • Nytta: För att kunna radera hens konto i känsliga system

13. Presentation för de anställda

Håll en presentation för de anställda om det ni jobbat med under veckan. Presentera era förslag på förbättringar när det gäller säkerhet, intrång och digitalisering. Redovisa i text, bild, powerpoint eller film – formatet bestämmer ni. Berätta gärna vad ni har lärt er under veckan.

Infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga funktioner i samhället. Här ingår bland annat bussar, tåg, spårvagnar och hela vägsystemet. Utan dessa funktioner skulle stora delar av samhället stanna upp. Inom området krävs ständiga underhåll och satsningar på både hållbarhet och trafiksäkerhet.

Instruktioner

Syftet med det här temapraopaketet är att ni ska få lära er vad personal inom områdena infrastruktur och kollektivtrafik jobbar med. Ni kommer även få titta på om det går att göra några förbättringar, dels i deras dagliga arbete, men också i stora frågor som vad ni tycker kommunen borde satsa sina pengar på.

I slutet av veckan kommer ni få presentera det som ni kommit fram till. Läs igenom och följ stegen nedan. Tveka inte att höra av er till handledaren om ni kör fast. Vissa uppgifter kräver att ni tar reda på fakta. Glöm då inte att källhänvisa. Var noga med att använda trovärdiga källor.

Uppgifter

1. Beskriv arbetsplatsen

 • Berätta om vad avdelningen arbetar med.
 • Hur många personer arbetar inom detta område?
 • Vad gör de olika personerna?
 • Hur bidrar avdelningens arbete till att kommunens medborgare får det bättre?

2. Fakta att kolla upp

 • Hur många bor i kommunen?
 • Hur stor är kommunen till ytan?
 • Ungefär hur många bilar finns registrerade i kommunen?
 • Hur många bilar blir det per antal boende i kommunen?

3. Lägg upp en bild på kommunens logga

4. Intervjua 1–2 medarbetare som jobbar med infrastruktur eller kollektivtrafik om vilka uppgifter de har

 • Vilka uppgifter har du?
 • Vilken är din titel?
 • Vilken utbildning har du gått?
 • Vad arbetade du med innan du började här?
 • Vilka kunskaper behövs för att arbeta med det du gör?
 • Vilka erfarenheter kan vara bra?
 • Vad är det roligaste med ditt jobb?

5. Infrastruktur och kollektivtrafik

 1. Vad menas med infrastruktur?
 2. Vad menas med kollektivtrafik?

6. Vem arbetar med vad?

Det är inte helt lätt att reda ut vilken nivå (kommunen, regionen eller staten) som har ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik.

Försök att reda ut vem av (kommunen, regionen eller staten) arbetar med:

 1. Kollektivtrafik
 2. Vägar
 3. Cykelvägar

7. Trafiksäkerhet

Det finns mål och visioner för att minska antal döda och svårt skadade i trafiken. Ta reda på om det finns några mål uppsatta i kommunen, och om det finns mål uppsatta för hela Sverige.

8. Hållbart resande

Transporter inom landet står för ungefär en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp (Källa: Trafikverket). Vi behöver få ner utsläppen till noll.

8a) Vad är hållbart resande? Undersök om det går att hitta tre källor som definierar hållbart resande.

8b) Hållbart resande i kommunen

Arbeta fram förslag till hur vi kan få fler personer att resa med cykel och kollektivtrafik i kommunen?

Här är ett par frågor att fördjupa sig i. Välj ut, tillsammans med din handledare, ett lämpligt antal av dessa som du jobbar vidare med.

 • Hur ser det ut i kommunen, finns det bra möjligheter för invånarna i kommunen att resa hållbart?
 • Hur ser det ut med cykelbanor i kommunen, finns det tillräckligt? Hur ser det ut när man cyklar från er kommun till grannkommunen? Välj ut en cykelbana och kom med förbättringsförslag på hur den sträckan kan bli roligare att cykla. Fokusera på upplevelsen.
 • Hur får vi fler elever att cykla eller gå till skolan istället för att bli skjutsade?
 • När kommunen planerar ett nytt bostadsområde, hur högt på prioriteringslistan kommer då att skapa förutsättningar för de boende ska kunna resa hållbart?
 • Vad finns det för miljövänliga alternativ för bilar? Hur är t.ex. möjligheterna att smidigt kunna använda sig av elbil i kommunen?

9. Presentation för de anställda

Håll en presentation för de anställda om det ni jobbat med under veckan. Presentera era förslag på förbättringar när det gäller hållbart resande i kommunen. Redovisa i text, bild, powerpoint eller film – formatet bestämmer ni. Berätta gärna vad ni har lärt er under veckan.