Utvärdering av praoprocessen

Utvärdering är ett vanligt begrepp i de flesta verksamheter och skolan är inget undantag. Att genomföra en utvärdering innebär att på ett systematiskt sätt granska och värdera utvalda delar utifrån överenskomna kriterier. För praoprocessen kan ni utgå från de gemensamt uppsatta målen.

Har era förutbestämda aktiviteter bidragit till att era mål med prao har uppfyllts? Behöver målsättningarna justeras till nästa praoperiod? Vilka aktiviteter behöver då genomföras för att dessa mål ska uppnås? När det kommer till att granska praoprocessen innebär det att kritiskt betrakta processen på ett systematiskt sätt.

Grupp lärare pratar

Utvärdering med personalen

Det är bra att genomföra utvärderingen av er praoprocess när ni fortfarande har praoperioden i färskt minne.  Avsätt tid för kollegiet att lyfta styrkor och utmaningar med upplägget kring praoperioden. Tänk på att dokumentera era reflektioner så att ni kan ta fram dessa inför nästa praoperiod.

Frågor att utgå från i utvärdering med personalen:

  • Vad fungerade bra som ni vill ta med er till nästa praoperiod?
  • Vad behöver justeras till nästa praoperiod?
  • Vilka aktiviteter bidrog till att uppnå de uppsatta målen och varför?
  • Vilka aktiviteter bidrog inte till att nå de uppsatta målen och varför?
  • På vilket sätt kan aktiviteterna utvecklas för att de skall bidra till de gemensamma målen skall uppnås?
  • Skall de gemensamma målen justeras inför nästa praoperiod?