Under din praovecka

Under din prao flyttas klassrummet till en arbetsplats för att du på skoltid ska kunna testa uppgifter som du inte hade kunnat göra i skolan. Istället för en lärare får du en handledare, men prao är ändå lite som att ha lektioner i skolan. Här tipsar vi om vad du kan göra för att få en så lärorik prao som möjligt.

Det är mycket upp till dig själv om du får en lärorik och rolig prao. Att visa engagemang och vilja att lära dig nya saker gör att din handledare och nya kollegor ett gott intryck av dig.  Här gäller det att du själv är aktiv, visar intresse, ställer frågor när du inte förstår och genomför de uppgifter som du tilldelas.

elev och handledare pratar

Första dagen

Antagligen har du redan varit i kontakt med din handledare. Kanske har du därför redan lite koll på vad du ska göra under din praovecka. Antagligen kommer din handledare även att ha en introduktion med dig under din första dag, där ni går igenom arbetstider, arbetsmiljö, vem du skall anmäla dig till om du blir sjuk och andra rutiner på arbetsplatsen.

Ni kommer troligen också gå igenom ditt schema och de arbetsuppgifter du kommer att testa på. På en arbetsplats finns det både roliga om mindre roliga arbetsuppgifter. Detta kommer du antagligen uppleva under din prao. Om du gör mindre roliga arbetsuppgifter med engagemang kommer du också få ett förtroende att prova roligare uppgifter.

Om du har fått uppgifter från skolan som du ska genomföra under din prao är det bra att berätta detta för din handledare redan första dagen. Då kan ni tillsammans planera in detta i din praoperiod.

Ställ frågor och visa intresse på praoplatsen 

Under praon kommer du att få träffa personalen som jobbar på arbetsplatsen. Var noga med att säga hej och presentera dig. Det kanske känns svårt att veta vad du skall prata om. Ett tips är att ställa frågor om de anställdas arbete. Detta upplevs som trevligt då du visar intresse.

Frågor som du kan utgå från är:

 • Finns det något jag kan hjälpa dig med?
 • Vad jobbar du med inom företaget?
 • Vad innebär detta arbete?
 • När började ju arbeta på företaget?
 • Arbetar du heltid?
 • Vad är det bästa med att jobba här?
 • Tycker du att något är svårt?
 • Finns det uppgifter som du inte tycker är så roliga?
 • Varför valde du detta yrke?
 • Vilken utbildning har du genomgått?
 • Har ni haft många praoelever?

Dokumentera din prao

Under din praovecka kanske du har fått i uppgift från skolan att dokumentera dina upplevelser under text, bild eller film? Detta är ett bra sätt att för dig att komma ihåg vad du fick göra så att du i efterhand kan analysera vad du lärde dig. Kanske är din praoplats också intresserad av att ta del av dina upplevelser.

Dessa skulle kunna publiceras på företagets intranät eller skickas ut i företagets nyhetsbrev. Att ta del av dina upplevelser kan faktiskt hjälpa arbetsplatsen i arbetet med att ta emot ny personal.

Sista dagen

När du genomfört din prao är det värdefullt att avsluta med ett samtal tillsammans med din handledare. Då kan ni tillsammans gå igenom upplevelser, tankar och lärdomar från praktiken. Tacka gärna för att de gav dig möjligheten och berätta om vad du har lärt dig under din vecka. Du kan också be om ett intyg där de skriver ett omdöme, detta kan vara bra att ha när du söker sommarjobb.

Fråga också din handledare om hen vill vara din referens då du söker jobb i framtiden. Om du är intresserad av ett sommarjobb i framtiden kan du berätta att du har är intresserad av detta. Lämna gärna dina kontaktuppgifter och fråga när ni kan höras av nästa gång för att samtala om dessa möjligheter.

Om prao inte blir som du tänkt

När du ska göra något som du aldrig gjort tidigare kan det vara svårt att veta ut hur det kommer att bli. Kanske blir din prao bättre än du tänkt dig, men i vissa fall kan praon även kännas mindre bra. Det kan handla om att din handledare inte finns på plats eller att du inte får göra de arbetsuppgifter som arbetsplatsen tidigare berättat om. Kanske upplever du att du inte blir väl bemött eller inte får några uppgifter alls.

Att du trivs på din praoplats är viktigt. Tanken är ju att du ska ha roligt när du testar på hur det är att vara i arbetslivet. Om det inte blir som du tänkt dig ska du i första hand prata med din handledare om hur du upplever din prao. Försökt att uttrycka vad som inte känns bra. När du kan sätta ord på och förklara dina upplevelser har handledaren en möjlighet att rätta till det som inte blivit bra.

Om samtalet med din handledare inte leder till förbättring, om det inte finns en handledare på plats eller om du tycker att det känns svårt att prata med din handledare, kan du i andra hand kontakta din skola och berätta om din situation.   

Vare sig du får positiva eller negativa upplevelser leder din prao dig ett steg närmare ditt val av utbildning och yrke. Även en mindre bra praoupplevelse är en erfarenhet för framtiden – den lär dig vad du uppskattar i arbetslivet och vilka rättigheter du har på en kommande arbetsplats.

Arbetstider, arbetsmiljö och försäkringar

Under din prao är det skolans försäkring som gäller om något skulle hända dig. Din arbetstid får inte vara längre än 7 timmar per dag och 35 timmar i veckan. Du får inte heller arbeta mellan klockan 20.00–06.00. Det är viktigt att få vila efter en arbetsdag, därför skall du ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila.