Vanliga frågor om praon

Här hittar du de vanligaste frågorna vi fått från arbetsplatser om prao.

Arbetsplatsen ansvarar både för elevernas arbetsmiljö och för att eleverna ska kunna testa på och genomföra olika arbetsuppgifter under sin prao.

Inför prao ska därför arbetsplatsen göra en riskbedömning och utse en handledare som passar för uppdraget. Handledaren ska både välkomna och ge eleverna en introduktion till arbetsplatsen samt finnas tillgänglig för eleverna under praon.

Under prao ansvarar arbetsplatsen även för att eleverna känner till regler kring arbetsmiljön och för att det finns tillgång till eventuell utrustning eller skyddsutrustning. Dessutom ska arbetsplatsen se till att eleverna får testa på olika arbetsuppgifter.

Eleverna och skolan behöver kunna få kontakt med er innan prao och ni behöver också själva säkerställa att ni har skolans kontaktuppgifter för att kunna meddela om eleverna är frånvarande eller om något händer eleverna på arbetsplatsen.

Hur kommuner valt att samordna sin prao ser olika ut därför behöver ni ta reda på vad som gäller i den kommun där ni är verksamma. Ni kan exempelvis kontakta kommunen eller kika på kommunens websida. Många kommuner använder sig av praktikplatsen.se som är utvecklat av Göteborgsregionen för samordning av praktik, däribland prao.

Läs mer om hur ni gör om ni vill erbjuda praoplats här

Den här webbplatsen har samlat förslag på upplägg, schema och arbetsuppgifter med olika teman och inom olika yrkesområden som vi hoppas ska hjälpa er.

Se materialet som inspiration och använd materialet som det är, eller använd delar av det. Ni kan ta emot en elev eller en grupp med elever beroende på vad som passar er. 

Eleverna får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20.00 och 06.00.  Ni väljer själva vilka tider som passar bäst för er arbetsplats, men exempel på bra arbetstider är 9.00-15.00 eller 8.00-14.00.

Eleverna ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter, senast efter fyra och en halv timmes arbete.

Hur lång en praoperiod är varierar mellan kommuner och skolor. Vanligast är att en praoperiod sträcker sig över en eller två veckor. Fundera tillsammans på arbetsplatsen vad som passar bäst för er.

I de allra flesta kommuner är eleverna försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som gäller  under schemalagda skoltimmar samt på väg till och från skolan. Flera kommuner har också tecknat en så kallad ansvarsförsäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldigheter.

Kontakta skolan eller kommunens praosamordnare för att höra vad som gäller och säkerställ även att ni själva har egna gällande försäkringar.

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsplatsen göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter. Att göra en riskbedömning kan låta krångligt, men utgå från det ni redan gör via ert arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Det finns ingen generell checklista men vi har tagit fram ett generellt förslag som ni kan utgå från.  Erbjuder ni praoplats via praktikplatsen.se genomförs riskbedömningen direkt i verktyget.

Den här webbplatsen har samlat förslag på uppgifter inom olika yrkesområdentemapraopaket (färdiga praoupplägg) som eleverna kan göra på arbetsplatsen under delar av praoperioden och temaparopaket för kommunens olika verksamheter.

Se materialet som inspiration och använd materialet som det är, eller använd delar av det. 

Undersök om ni exempelvis kan förebygga känsliga situationer genom att avidentifiera uppgifter och att välja situationer som inte kan härledas till ett specifikt projekt eller uppdrag.

Även här är riskbedömningen till hjälp eftersom den syftar till att ta hänsyn till ungas mognad, ålder och förutsättningar. Att arbeta med verklighetstrogna case är ytterligare ett sätt att ombesörja att elever inte kommer i kontakt med känsliga uppgifter.

Försök få tag på eleven i första hand. Om du inte får tag på eleven kontaktar du skolan. Se därför till att ha kontaktuppgifterna redo innan praon börjar.

Prata med eleven i första hand och be hen att ge sin syn på saken. Kontakta skolan om det inte fungerar.

Eleverna kan ha med sig ett eget praointyg till er att fylla i. Om ni erbjuder praoplats via praktikplatsen.se så kommer ni mot slutet av praoperioden att få ett mail om att fylla i ett intyg med närvaro och omdöme. Eleverna får därefter intyget automatiskt via skolan.

Meddela i första hand skolan eller kommunens praosamordnare om ni lovat plats, men inte längre kan ta emot. Meddela också gärna eleven.