Saker som är bra att tänka på innan du påbörjar din prao

För att du ska få en så bra praoperiod som möjligt är en nyckel till framgång att du känner dig förberedd. Att exempelvis veta hur lång tid det tar att resa till praoplatsen och vem du ska träffa första dagen kan kännas tryggt. Här tipsar vi om förberedelser du kan göra på egen hand.
Två elever tittar på dator

Kontakta din handledare på praoplatsen

Alla elever som är ute på prao ska ha en handledare på praoplatsen. Din handledare är den person som möter upp dig första dagen, introducerar dig och ser till att du trivs under din prao. Det är bra att kontakta din handledare på praoplatsen innan din första praodag, exempelvis via telefon eller mail.

Det ger dig en möjlighet att ta reda på vem som kommer möta dig första arbetsdagen, var ni ska ses och att stämma av om det är något annat du behöver veta innan du kommer till praoplatsen. Förslag på frågor du kan ställa till handledaren:

  • När ska jag vara på plats första dagen?
  • Kommer du finnas på plats under hela min prao? Om inte – vem kommer ersätta dig?
  • Finns det redan nu ett schema som jag kan ta del av?
  • Hur ser rutinerna för lunch och rast ut?
  • Finns det regler kring klädsel?

Resväg och färdsätt till din prao

Det kan även vara bra att i god tid ta reda på hur du på bästa sätt kan ta dig till din praoplats. Kanske är det flera i klassen som skall åka samma väg, då kan ni åka tillsammans med buss eller annat färdmedel.

Innan första praodagen kan du provåka vägen till arbetsplatsen. För att du skall vara trygg med tiden kan du beräkna tiden det tar att gå från exempelvis busshållplats till arbetsplatsen. Du kan också via tjänster på internet se kartor över området och hur lång tid olika färdsätt tar från din adress till ett tänkt resmål.

Stöd från skolan under prao

Under din prao bör du ha en kontaktperson på skolan. Var noga med att du vet hur rutinerna ser ut om du skulle behöva kontakta denna person, samt vad som gäller om du blir sjuk. Ska det ske genom mail eller telefonsamtal? Går det kanske att chatta med handledaren genom en app eller sociala medier?

Ibland brukar en lärare från skolan besöka eleverna under tiden ni är på prao. Det kan vara bra att ta reda på om någon ska besöka din praoplats, vem det är som genomför besöket och när. Finns det ett upplägg för besöket kan det vara bra för dig att få ta del av detta också.

Om dina lärare har delat ut uppgifter som skall genomföras under din prao är det viktigt att du tar reda på hur dessa skall genomföras, redovisas och bedömas.