Praktisk information till vårdnadshavare och elever

Varför prao? Måste alla delta i prao? Vad gör en elev på prao? Både vårdnadshavare och elever har ofta många tankar och funderingar runt prao. Att förmedla en så tydlig bild som möjligt av vad som väntar, beskriva hur skolan organiserar prao och vilka förväntningar som finns på vårdnadshavare och elever är därför viktigt.

Informera i god tid

Genom att informera föräldrar redan i årskurs 7 om skolans målsättningar i arbete med den vida studie-och yrkesvägledningen genom prao, skapas tidigt goda förutsättningar för arbetet.

Exempelvis kan en punkt på det första föräldramötet i årskurs 7 vara skolans målsättningar och årshjul för arbetet med den vida studie-och yrkesvägledningen.

I slutet av årskurs 7 kan det första informationsbrevet skickas ut där skolans planering av praoveckor kommuniceras inför det kommande läsåret. Kanske kan även ett antal reflektionsfrågor skickas med för att elever och föräldrar skall ges möjlighet att reflektera över det som kommer.

När praoperioden närmar sig kan nedan information kommuniceras på föräldramöte och i informationsbrev.

Kommunicera målsättningar

När skolan kommunicerar målsättningar och visar en plan för arbetet skapas förtroendefulla relationer mellan hem och skola. I detta skede kan också föräldrar bjudas in att vara delaktiga i arbetet genom att föreläsa på skolan om sitt yrken eller varför inte be om att få genomföra ett studiebesök på deras arbetsplatser.

Värdefull information inför prao

Det finns vissa saker som är extra viktiga att informera om, exempelvis:

 • När prao infaller
 • Syfte och mål med praon.
 • Skolans arbete inför, under och efter prao kopplat till olika ämnen.
 • Att eleven är försäkrad genom skolan.
 • Vem som står för kostnad för mat, resor med mera.
 • Formella krav på praoplatsen.
 • Att närvaro är obligatorisk.
 • Var frånvaroanmälan görs vid sjukdom.
 • Hur de skall gå tillväga om eleven inte trivs på sin praoplats.
 • Att eleven kommer att få uppgifter från skolan som skall genomföras under prao.
 • Att bedömning görs av elevens arbete under praon och att detta är kopplat till betyg.

Informera även elever om följande inför praoperioden:

 • Syfte och mål med praon.
 • Praktisk information kring:
  • Närvaro
  • Bemötande
  • Bedömning och uppgifter.