Prao är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden och elevernas framtidsval

Kunskap om arbetslivet, yrken och branscher är viktiga komponenter i studie- och yrkesvalet. Genom prao har skolan ett verktyg att bidra till just detta! Att eleverna under en period befinner sig på olika arbetsplatser ger många möjligheter att koppla samman skolans olika ämnen med kunskap om arbetslivet – både inför och efter prao.

Här vill vi ge hela kollegiet verktyg för att tillsammans arbeta med och utveckla skolans praoprocess.

Pedagog framför whiteboard

Hur kan vi jobba med praon på skolan?

Syftet med prao är att ge nya insikter och kunskaper om det arbetsliv som eleverna så småningom ska ut i. Erfarenheter som bidrar med en pusselbit i elevernas fundering kring vad de skulle tycka är kul att göra i framtiden.

I skolan kan ni bidra med ytterligare delar till det pusslet. Exempelvis genom samtal och övningar i klassrummet och genom att knyta samman insikter från prao med möjliga utbildningsvägar.

Vi har tagit fram den här webbplatsen för att vi vill ge er tips och inspiration i hur ni på skolan kan integrera praon med undervisningen. Vi vill också visa på hur ni i kollegiet gemensamt kan skapa en systematik kring er praoprocess.

Tips, råd och checklistor

Här ger vi förslag och tips som förhoppningsvis gör det enklare för kollegiet att gemensamt planera skolans arbete kopplat kring prao: