Vinster med prao

Genom att vistas på en arbetsplats får eleven praktiskt uppleva arbetslivet. Det ger skolan en möjlighet att koppla samman skolans ämnen med arbetslivskunskap. För arbetsplatser som tar emot elever innebär praon en möjlighet att marknadsföra yrken och branscher, och samtidigt bidra till arbetet med framtidens kompetensförsörjning.
Praoelev och handledare i reception

Prao kan bredda elevernas bild av arbetsmarknaden

Forskning visar på att vi så tidigt som i förskoleåldern bildar oss en uppfattning om vilka yrken som förknippas med män respektive kvinnor. Prao ger en möjlighet att i ung ålder bredda den uppfattningen, i och med att eleverna får testa på arbetsuppgifter inom olika yrken och då på egen hand kan bilda sig en uppfattning om dessa.

Under prao ges eleverna möjlighet att testa på olika arbetsuppgifter, yrken och branscher som de tidigare kanske inte har haft en uppfattning om, eller som de inte har så bra koll på. På så vis kan prao ge eleverna en ny bild av vilka yrken som finns i arbetslivet, men även av vad olika yrken och branscher innebär.

En del av skolans studie- och yrkesvägledning

Den obligatoriska praon blir på så vis en del i skolans jämlikhetsarbete och ett viktigt verktyg i arbetet med att visa upp andra arbeten för eleverna, än de som de vuxna i deras närhet har.

Prao som en del av en välfungerande studie- och yrkesvägledning har positiva effekter på elevernas studieresultat och motivation.

Praon kan dessutom bidra till:

  • Att eleverna får ta del av en yrkeskultur och en yrkesgemenskap
  • Att bredda bilden över möjliga framtidsvägar
  • Färre skolavhopp
  • Värdefulla kontakter
  • Att underlätta övergångarna mellan skola och arbetsliv

Möjligheter att attrahera framtidens arbetskraft

Även för arbetslivet är vinsterna med prao många. Som arbetsplats tar ni ett socialt ansvar och bidrar med att ge eleverna verktygen att genomföra ett välgrundat studie- och yrkesval. Skolan är vägen in i arbetslivet, att handleda en praoelev innebär ett tidigt möte med framtidens arbetskraft.

Att ta emot praoelever innebär även en möjlighet att marknadsföra den egna branschen för en generation som just nu står i startgroparna för att välja utbildning och karriär. 

Andra vinster med att erbjuda prao är: 

  • Värdefulla inspel till verksamheten, genom att eleverna kommer in med andra och nya perspektiv.
  • Chansen att få utveckla organisationen kring hur ni som arbetsplats på bästa sätt tar emot nyanställda genom att se eleven som en nyanställd.
  • Omsättandet av teori till praktik och på så vis bidra till att motivera och framtidsrusta eleverna.
  • Hitta framtida medarbetare redan under praon
  • Stötta eleverna i att göra ett välgrundat studie- och yrkesval