Prao breddar elevernas bild av arbetslivet

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och innebär att elever i årskurs 8 och/eller 9 praktiserar på en arbetsplats. Syftet är att ge alla elever en möjlighet att testa på arbetslivet, vilket i sin tur kan bredda bilden av möjliga yrkesvägar och rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval.

Prao är obligatoriskt

Prao är enligt skollagen ett obligatoriskt inslag i grundskolan och grundsärskolan. Den ska genomföras som tidigast i årskurs 8, men kan förläggas när som helst under årskurs 8 och 9.  Det är upp till skolans huvudman att bestämma när dagarna ska ligga och om de ska fördelas i en eller båda årskurserna. Minimikravet är sammanlagt 10 dagar, fördelat på en eller flera perioder.

Läs mer om obligatorisk prao på Skolverkets webbplats

Prao.goteborgsregionen.se är ett stöd i arbetet med prao

Den här webbplatsen har tagits fram för att stötta elever, skolans personal och arbetslivet i arbetet med att skapa en kvalitativ praoprocess.

I den här delen av webbplatsen ger vi en bättre bild över vad prao är och vilka vinster som finns när ni får till en kvalitativ praoprocess. Dessutom kan ni ta del av lagar och regler kring elevernas arbetsmiljö under prao och tips på ytterligare inspiration och stöd i ert samverkansarbete.

Här ger vi information, stöd och råd kring: