Så kan ni tänka kring arbetsuppgifter under praon

Vilka arbetsuppgifter hos oss kommer en praoelev tycka är roliga? Och vilka uppgifter är lämpliga för praoeleven? Det kan ibland vara en utmaning att tänka ut hur elever kan sysselsättas under praotiden. Här nedan följer några förslag på hur ni på arbetsplatsen kan tänka kring möjliga uppgifter samt även konkreta förslag.

Tips! Förslag på uppgifter utifrån olika yrkesområden

Två personer planerar vid en dator

Stäm av intresse och uppgifter från skolan

Genom att stämma av med eleverna på förhand kan ni få veta om de själva har några tankar kring uppgifter de skulle vilja testa hos er utifrån intresse. Kanske har eleverna även fått en uppgift med sig från skolan som gör att de behöver intervjua berörda personer på arbetsplatsen.

Se elever som en resurs

Ett annat sätt att hitta lämpliga uppgifter är att utgå från vad ni behöver utveckla i er verksamhet och använda eleverna som resurs. Ni kan ta hjälp av deras expertis utifrån olika målgrupper som de tillhör, utöver att de är unga eller tillhör ett visst åldersspann.

De kan tillhöra flera målgrupper – förmodligen är de mobilägare och digitala konsumenter, kanske är de hotellgäster, restaurangbesökare, bokälskare osv. Passa på att låta dem göra kundresan i er verksamhet eller bidra till utvecklingen av er produkt eller tjänst.

Utgå från det som inte går

Ibland kan det vara bra att utgå från vad eleven absolut inte kan genomföra hos er för att på så vis få fram de uppgifter som eleven faktiskt kan göra. Använd en lunch tillsammans i kollegiet till att fundera över lämpliga arbetsuppgifter för att komma med inspiration till varandra.

Det är viktigt att ha med sig att för eleverna är det många gånger spännande att få vara en del av en arbetsplats. Att få ta på sig arbetskläder, stämpla in eller att umgås med kollegorna kan vara en spännande upplevelse i sig.

Kombinera praktisk prao med studiebesök

Även om elever inte får göra praktiska moment i vissa delar av verksamheten på grund av säkerhetsskäl, kanske ett intresse för ett yrke eller en utbildning kan väckas genom att under ett par timmar få vistas i till exempel en industri- eller testmiljö, genom att besöka en produktionsenhet eller ett laboratorium.

Under studiebesöket kan eleverna få möjlighet att observera och själva ställa frågor i samband med besöket. Besöket kan kombineras med att eleverna i en ofarlig testmiljö sedan praktiskt kan testa ett arbetsmoment kopplat till besöket.

Uppgifter som passar på många arbetsplatser

Uppgifter som kan passa på flera arbetsplatser oavsett bransch är att medverka på möten och föra anteckningar, samt redovisa vad som sades genom att leverera ett protokoll eller göra en presentation.

Andra uppgifter kan handla om att testa logiken i ett anmälningsformulär, utvärdera ert bildspråk, hjälpa till med att formulera text, komma med inspel kring profilering i sociala medier eller utvärdera delar av er webbsida.

Involvera kollegorna

Att kombinera praktiska moment med att eleverna gör intervjuer med anställda om deras yrkesroller kan också vara bra. Det är positivt att eleverna kan följa med olika personer under sin prao för att få inblick i fler delar. En handledare ska dock alltid finnas tillgänglig och eleven ska veta vem hen ska vända sig till vid frågor.

Rutinuppgifter

Sätt inte för höga krav på er själva. Även rutinuppgifter som genomförs på arbetsplatsen, som kanske inte alltid ter sig så spännande, men som måste utföras, kan vara sådant som elever kan få prova.

En väl planerad prao där eleverna upplever praon som värdefull och får ta del av varierande uppgifter skapar goda förutsättningar för att ge inblick i yrkesrollen som helhet vilket ökar chansen att elever blir intresserade av just er bransch.

Hantera känsliga uppgifter

Arbetsplatser hanterar mer eller mindre känsliga uppgifter eller situationer i sina verksamheter vilket ibland kan orsaka osäkerhet kring att ta emot elever. Oftast går det dock att anpassa uppgifterna så att det ändå är möjligt att ta emot elever i delar av verksamheten.

I flera fall går det t.ex. att förebygga känsliga situationer genom att avidentifiera uppgifter och att välja situationer som inte kan härledas till ett specifikt projekt eller uppdrag. Även här är riskbedömningen till hjälp eftersom den syftar till att ta hänsyn till ungas mognad, ålder och förutsättningar.

Att arbeta med verklighetstrogna case är ytterligare ett sätt att ombesörja att elever inte kommer i kontakt med känsliga uppgifter.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och unga arbeta”