Utvärdering och avstämning

Utvärdering är en viktig del av arbetsplatsens kvalitetssäkring – så även när det kommer till er praoprocess! Genom kortare avstämningar med eleven under pågående prao har ni möjlighet att längs med vägen göra uppdateringar utifrån elevens behov. En intern avstämning när praon är genomförd ger er sen grunden i att utveckla och förfina er praoprocess.
Skolpersonal kikar på skärm

Kortare avstämningar med eleven

Att ha regelbundna avstämningar med eleven under praon ger er möjlighet att få veta mer om elevens intressen, att svara på frågor, att berätta mer om er bransch och att säkerställa att eleven trivs hos er.

Avstämningarna behöver inte ta många minuter, men kan bidra desto mer till elevens trivsel. Det kan räcka med att ni lägger några minuter varje morgon på en incheckning där ni går igenom dagens schema och elevens tankar om dagen, eller att ni gör en kortare avstämning varje dag innan eleven går hem.

Exempel på frågor ni kan ställa är:

 • Vad har varit bra idag?
 • Vad har varit mindre bra? Vad kan göras annorlunda?
 • Har du frågor kring några av de arbetsuppgifter eller moment du har fått göra idag?
 • Finns det något du skulle vilja göra mer av?
 • Vad har du lärt dig idag?

Utvärdering med eleven vid praoperiodens slut

Ett avslutssamtal med eleven är en viktig del i att ni ska få ett fint avslut. Här får både handledare och praoelev möjlighet att reflektera kring praoperioden. Ni kan fånga upp det som fungerat bra respektive mindre bra och hitta strategier för utveckling. Om det inte blev som ni tänkt kanske det blir annorlunda nästa gång. Alla personer är olika och lär sig på olika sätt.

Som handledare kan du berätta vad ni tycker att eleven har gjort under sin prao som varit bra och om det finns något som eleven eventuellt kan tänka på vid framtida möten med arbetslivet. Ställ gärna frågor till eleven för att få feedback, ni kan exempelvis be eleven berätta:

 • Vad känner eleven att hen har lärt sig under perioden hos er?
 • Fungerade schemat bra?
 • Om handledaren var tillräckligt tillgänglig?
 • Om eleven visste vem hen skulle kontakta för frågor?
 • Vad som varit extra bra/roligt/utvecklande.
 • Något som kanske inte har varit fullt så bra/roligt/utvecklande.
 • Något som eleven upplever att ni ska tänka på inför nästa gång ni tar emot en elev på prao.

Intern utvärdering

Alla som har träffat praoeleven kommer antagligen ha egna tankar och funderingar. När ni fortfarande har praoperioden i färskt minne kan det därför vara bra att arbetsgruppen samlas i några minuter för att tillsammans reflektera kring ert praoupplägg.

Ni kan gå varvet runt och låta alla tänka högt i tur och ordning eller släppa ordet fritt, beroende på vad som passar arbetsgruppen bäst. Finns det några spontana tankar någon vill dela med sig av? Vilka styrkor och utmaningar finns med ert upplägg? Vad fungerade bra som ni vill ta med er till nästa gång och vad behöver ni eventuellt ändra?

Skriv gärna ner de viktigaste tankarna, så ni kommer ihåg gruppens reflektioner till nästa praoperiod.