Att välja var du vill vara under din prao

Vissa har en ganska klar bild av var de vill praoa, andra har ingen aning och behöver lägga lite mer tid på att fundera kring var de tror att det kommer vara kul att praoa. Här ger vi fem tips på hur du kan tänka.

Många av tipsen handlar om hur du på egen hand kan fundera kring ditt val av praoplats, men kom ihåg att om du har du frågor kan dina lärare och studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att komma vidare.

Vi har också skrivit ner fler förslag på olika övningar och webbplatser här

Två elever tittar på datorskärm

1. Vilka är dina intressen och egenskaper?

Alla har något som de är lite extra bra på, något som de har lite enklare att klara av eller tycker är lite roligare att göra. När du funderar på var du vill genomföra din prao kan det vara bra att utgå från just det – vad du är intresserad av och har talang för.

Här kan du exempelvis fundera kring om det finns någon aktivitet som du har lyckats lära dig extra snabbt, om det finns något som andra brukar säga att du är bra på eller om det finns någon aktivitet du brukar göra som får dig att glömma bort tiden. Skriv gärna ner detta för dig själv.

2. Ta reda på mer om olika yrken, branscher och företag

Så hur vet du på vilka arbetsplatser och yrken som dina egenskaper och intressen kan komma till nytta? För att svara på den frågan kan det vara bra att ta reda på fakta om olika yrken och branscher.

Tips på webbplatser:

Du kan även ta reda på information om saker som lönesättning och utveckling, regler på arbetsplatsen, villkor och förmåner, arbetsmiljön och vilka utbildningsvägar som finns till olika yrken.

3. Tänk utanför boxen och testa något nytt

Tanken med prao är att du ska få nya erfarenheter som hjälper dig att fundera kring vilka yrken som passar dig utifrån dina egenskaper och intressen. Prao skall också hjälpa dig att välja en utbildning efter grundskolan som tar dig mot dina mål.

Därför bör din prao inte genomföras på en förälders eller nära väns arbetsplats, utan på en arbetsplats du kanske inte hade kommit i kontakt med annars. De arbetsplatserna har du antagligen redan viss kunskap om.

Fundera istället kring om det finns yrkesroller, arbetsplatser eller branscher som du inte har så stor koll på. Är det någon av dessa som du skulle tycka det är spännande att lära dig mer om?

4. Lyssna till vänner eller vuxna i din närhet

Ett annat bra sätt att få en bild av olika yrken och arbetsplatser för din prao är att intervjua vänner och bekanta om deras arbeten. Vilket yrke har de, vad tycker de är roligast med att gå till sin arbetsplats och vad får de göra under en arbetsdag?

I övningen Intervju med yrkespersoner finns tips på fler frågor att ställa

Personer i vår närhet kan ibland känna oss bättre än vi känner oss själva. Därför kan det även vara bra att be andra ge förslag på arbetsplatser som de tror skulle passa dig under din prao. De kan ge nya perspektiv och tankar kring var du kan trivas under din prao – men tänk på att det i slutändan är ditt eget val och att omgivningens roll är att ge dig bra tips!

5. Kom ihåg att alla praoplatser ger dig erfarenhet!

Är du fortfarande osäker på vilken arbetsplats du vill praoa på eller vilka yrken du skulle vilja veta mer om? Det är helt okej! Syftet med prao är att du ska få en möjlighet att börja fundera kring olika möjligheter inför dina framtida studie- och yrkesval.

Även om din prao är på en arbetsplats du kanske inte hade tänkt dig från början (eller inte hade tänkt dig alls) är det också en erfarenhet. På alla praoplatser får du möjlighet att testa på olika arbetsuppgifter och att fundera kring vad du skulle tycka är kul och intressant att jobba med i framtiden.

Här finns förslag och övningar inför din prao