Hur gör vi om vi vill erbjuda praoplats?

Ett av de första stegen för att kunna ta emot en praoelev handlar självklart om att hitta praoeleven – i skolvärlden pratar de då om praosamordning och anskaffning av praoplatser. När ni som arbetsplats bestämt er för att ni vill ta emot praoelever finns det olika vägar att gå för att erbjuda plats.
Elev och handledare på praoplats

Praosamordningen ser olika ut i olika kommuner

I skolan är det huvudmannens ansvar att organisera praon. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Praosamordningen kan därför variera mellan kommuner, vilket innebär att arbetsplatsens process för att erbjuda praoplats beror på i vilken kommun ni är verksam.

Erbjud plats via praktikplatsen.se

Flera regioner, kommuner, lärosäten och skolor runtom i landet använder sig av Praktikplatsen.se (som är utvecklat av GR) för samordning av praktik – däribland prao. Om kommunen där ni är verksamma använder Praktikplatsen.se kan ni som arbetsgivare kostnadsfritt erbjuda praoplats och knyta kontakter med skolor och utbildningsanordnare den vägen.

Ni kommer igång genom att snabbt och enkelt fylla i en intresseanmälan på Praktikplatsen.se. Därefter skapas en platsannons som beskriver praoelevens arbetsuppgifter, arbetstider och anger de veckor som ni har möjlighet att ta emot en eller flera elever. Elever, lärare och vårdnadshavare kan sen ta del av er annons och ni kan följa hur många elever som söker praoplats hos er och vilka elever som slutligen blir bokade.

Här ser du vilka som använder Praktikplatsen.se

Ytterligare information om praktikplatsen.se finner ni här   

Kontakta kommunen

Om kommunen där ni är verksamma inte samarbetar med Praktikplatsen.se kan det vara en god idé att kontakta kommunen för att undersöka upplägget kring prao, samt hur de olika skolorna arbetar.

Kommunen kan även ge svar på hur praosamordningen fungerar och de kan lotsa er till rätt kontaktytor för samverkan kring prao. I vissa kommuner finns praoansvariga som samordnar praoperioderna för alla grundskolorna i kommunen, samt fungerar som länk mellan skola och arbetsliv.

Direktkontakt med skolan

Om ni vill komma i kontakt med en viss skola i ert närområde för samarbete kring prao (eller andra former av samverkansaktiviteter) kan det vara bra att kontakta skolans rektor.

På grundskolan är det rektorn som ansvarar för att ge personalen förutsättningar att arbeta med prao. På vissa skolor är det studie- och yrkesvägledaren som sköter om praosamordningen, men på andra skolor kan det exempelvis vara pedagogerna. Erfarenheter från prao och planering inför prao integreras med fördel i undervisningen, så det kan vara positivt att samverka med pedagoger inom olika ämnen.

Praosamarbete via nätverk och kontakter

Ett annat sätt för att komma igång med att erbjuda praoplats är att använda omgivande nätverk för att få veta mer om hur de gått tillväga för att erbjuda praoplats eller hur de samverkat med en skola.

Via kontakter med andra arbetsplatser finns möjlighet att ta del av redan befintliga upplägg kring prao som fungerar bra. Hos dessa kan det finnas svar på hur de lagt upp praoperioder, vilka arbetsuppgifter som tagits fram eller hur de arbetar med säkerhet och arbetsmiljö för elever.

Bransch- och arbetsgivarorganisationer har i flera fall tagit fram branschspecifikt material, såsom Teknikcollege och Vård-och omsorgscollege som arbetar med att utveckla samarbetet mellan utbildning och arbetsliv.