Praktikplatsen.se

Att erbjuda, ansöka och administrera prao ska vara lätt! Därför har Göteborgsregionen (GR) utvecklat Praktikplatsen.se, som används för samordning av praktik inom olika skolformer, däribland prao. Här kan arbetsgivare registrera sina praoplatser och få en överblick över bokningar och elever själva söka praoplats. Utbildningsanordnare kan samordna sina praoperioder, allt från ansökningar till placeringar och kontakter på ett ställe.

På denna sida ger vi dig en kortare introduktion till Praktikplatsen.se, som drivs och förvaltas av Göteborgsregionen (GR). Mer info finns på här.

Praktikplatsen.se har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) i nära samverkan med användare. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning. 

Regioner, kommuner och lärosäten är anslutna genom samverkan

Praktikplatsen.se samverkar med flera regioner, kommuner och lärosäten runt om i Sverige. De använder Praktikplatsen.se för att samordna praktik inom grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet- och högskola samt Feriepraktik och Arbetsmarknadspraktik.

Runt 60 kommuner och 260 utbildningsanordnare är genom denna samverkan anslutna till Praktikplatsen.se och varje år förmedlas runt 45 000 praktikplatser till elever inom olika skolformer.

Arbetsplatser kan erbjuda praoplats genom praktikplatsen.se

För arbetsplatser som vill erbjuda praoplats är Praktikplatsen.se ett smidigt sätt att komma igång. Arbetsgivare erbjuder praoplatser genom att lägga upp platsannonser där de sedan kan följa hur många elever som söker praoplats och se vem som tilldelas platser genom systemets automatiska matchning.

Här kan du se vilka kommuner och regioner som använder Praktikplatsen.se

Här kan du läsa mer om hur Praktikplatsen.se fungerar för arbetsplatser

Så fungerar prao på praktikplatsen.se

För skola

Praktikplatsen.se hjälper till att hålla koll på skolornas perioder samt arbetsplatsernas och elevernas bokningar.

För den som är ansvarig för eleverna skapas ett användarkonto som levererar mejl och uppdateringar kring bokningar. På så sätt hjälper praktikplatsen.se er att hålla er uppdaterade. För utbildningsanordnare finns en process att följa för att smidigt hantera planeringen.

Eleverna söker platser ett antal veckor innan de ska ut på prao och några veckor innan praoperioden drar igång får arbetsplatserna och eleverna besked om bokningarna.

För arbetsplatser

Arbetsplatsen kommer igång genom att skicka in en intresseanmälan. Därefter skapas tillsammans med personal från Praktikplatsen.se en platsannons, med arbetsplatsens logotyp, en presentation av arbetsplatsen och branschen samt beskrivning av praoelevens arbetsuppgifter, arbetstider och de veckor som arbetsplatsen har möjlighet att ta emot en eller flera elever.

Platsannonsens blir sedan sökbar för de högstadieelever vars skola är ansluten till Praktikplatsen.se.  Detta är även en bra möjlighet att exponera arbetsplatsen – många elever, lärare och föräldrar kommer att ta del av annonsen! Arbetsplatsen kan efter publicering följa hur många elever som söker praoplats, och vilka elever som slutligen blir bokade genom systemets automatiska matchning.

Riskbedömningen dokumenteras via praktikplatsen.se

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsplatsen en skyl­dighet att göra en riskbedömning av arbetsplatsen och den minderårigas arbetsuppgifter. Via Prak­tikplatsen.se gör arbetsplatserna riskbedömningen genom några enkla steg, och därefter kan både skola och elever ta del av bedömningen.

Praointyg skickas automatiskt

Mot slutet av elevens praoperiod får arbetsplatserna ett mail om att fylla i ett intyg med närvaro och möjlighet att skriva ett omdöme. Eleven får sedan detta automatiskt genom skolan. Praointyget är en viktig referens för eleven, exempelvis när det är dags att skaffa sommarjobb, det är därför värdefullt när arbetsplatserna tar sig tid att fylla i dessa.

Praktikplatsen.se erbjuder även processtöd i praoarbetet

För kommuner och huvudmän som har avtal med Praktikplatsen.se och Göteborgsregionen (GR) finns även ett omfattande digitalt processtöd tillgängligt via Praktikplatsen.se.

Processtödet vänder sig till utbildningsanordnare och genomförs gemensamt i kollegiet på skolan. Syftet är att bidra med stöd i arbetet med att utveckla och integrera prao som en del av undervisningen. Genom processtödets olika delar får kollegiet på skolan chansen att gemensamt ta fram metoder och modeller för hur eleverna förbereds inför praon men också för hur prao ska följas upp under och efter de veckor som eleverna befinner sig ute på arbetsplatserna