Förslag på schema

Innan ni tar emot en elev på prao är det bra att göra en skiss på schema över praoperioden, där ni bestämt arbetstider, uppgifter och vem som ansvarar för olika delar i schemat. Ett bra schema kan med fördelas återanvändas vid nästa mottagande av praoelever.

Nedan finner ni ett förslag på hur en praovecka kan planeras. Hämta gärna inspiration från schemat och lägg till eller ta bort delar utifrån vad som passar er verksamhet. Det kan vara bra att stämma av med skolan och eleven gällande deras förväntningar, för att på så vis även lyfta in dessa inslag i planeringen om möjligt.

Ytterligare förslag på hur ni kan lägga upp veckan finns under rubrikerna Prao med olika teman  samt Prao i kommunen .

Förslag på veckoschema

Måndag

 • Introduktion, rundvandring och presentation av arbetsplatsen och olika yrkesroller
 • Följa med en eller flera yrkesroller. Vilka arbetsuppgifter har de?
 •  Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit?  Tack för idag!

Tisdag

 • Uppstart med handledaren. Följa med på möten.
 • Följa med en eller flera yrkesroller. Intervju: Vilka arbetsuppgifter har de? Testa enklare arbetsuppgifter.
 • Prao i receptionen. Eleven medverkar i vanligt förekommande arbetsuppgifter.
 • Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Onsdag

 • Uppstart med handledaren. Följa med på möten.
 • Göra studiebesök i någon del av verksamheten, inom eller utanför arbetsplatsen. 
 • Prao på vaktmästeriet. Eleven medverkar I vanligt förekommande arbetsuppgifter.
 • Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Torsdag

 • Uppstart med handledaren. Göra studiebesök i någon del av verksamheten, inom eller utanför arbetsplatsen.
 • Lämna utrymme för skoluppgift och ge eleven möjlighet att intervjua eventuell berörd personal på företaget.
 • Avstämning med handledaren. Hur har dagen varit? Tack för idag!

Fredag

 • Uppstart med handledaren. Följa med en eller flera yrkesroller. Intervju: Vilka arbetsuppgifter har de? Testa enklare arbetsuppgifter. Alternativt redovisa arbete utifrån intervjuer under veckan.
 • Längre utvärdering med handledaren. Avslutning och avtackning!

Att tänka på när ni planerar schemat

Ett inarbetat koncept

När ni har tagit emot praoelever ett par gånger får ni rutin på det. Ni har upprättat ett fungerande schema, som kan finjusteras utifrån de erfarenheter ni samlar på er. Då är steget till att ta emot praoelever igen mycket lättare.

Arbetstider

Enligt lag får eleven högst arbeta 7 timmar per dag och inte starta tidigare än 06.00 eller senare än 20.00. Ni väljer själva vilka tider som passar bäst för er arbetsplats, inom detta tidsspann. Exempel på bra arbetstider är 9.00-15.00 eller 8.00-14.00.

Ta del av mer information kring hur barn och unga får arbeta här.

Praoperiodens längd

Hur lång en praoperiod är varierar mellan kommuner och skolor. Vanligast är att en praoperiod sträcker sig över en eller två veckor. Fundera tillsammans på arbetsplatsen vad som passar bäst för er.

Föredrar ni att ta emot en elev under två veckor så att hen hinner komma in i arbetsuppgifterna eller är det lagom med en vecka per elev?

Planera schema tillsammans med eleven

Ni behöver inte ha ett helt färdigt schema klart innan elevens första dag. Har ni tagit fram en grovplanering kan ni tillsammans med eleven planera in nya moment utifrån elevens tankar om vad hen vill lära sig.

Kanske har eleven även fått en uppgift med sig från skolan som kräver att eleven behöver intervjua berörda personer på företaget? Då ska detta läggas in i schemat.

Dela upp arbetet mellan kollegor

Det kan vara bra att tänka på att eleverna inte behöver vara hos en och samma person under hela praoperioden. Det kan vara en utmaning att sysselsätta elever under flera dagar, men de allra flesta har uppgifter som en elev kan genomföra under en dag eller under några timmar.

Ett sätt är att låta eleverna ha förberett intervjufrågor till kollegorna. Eleverna träffar sedan kollegorna i 15–30 minuter där kollegorna svarar på elevernas frågor. Kollegorna kan även till detta moment ha förberett saker som de behöver hjälp med och som eleverna kan stötta dem i att utföra.

Ta del av mer inspiration till fler uppgifter här  

Dela upp arbetet mellan avdelningar

Eleverna behöver inte heller vara på en och samma avdelning. Det går bra att dela på ansvaret mellan avdelningar. De kan exempelvis göra studiebesök hos andra avdelningar under veckan.