Skolans roll under prao

Ni har gjort riskbedömningar, tilldelat praoplatser, förberett eleverna genom att koppla undervisningen till prao och eleverna är nu ute på prao! Förhoppningsvis går allt bra på praoplatsen för eleverna, men det är bra om det finns strukturer för att ge eleverna stöd och engagemang även under tiden de genomför sin prao.
Elev och handledare i restaurangkök

Första praodagen

Första dagen är det bra att personal på skolan finns tillgänglig under hela dagen, för att bemöta frågor och bistå med stöd via telefon, chatt eller mail.

Ofta första praodagen en av de viktigaste dagarna. Precis som vid en ny anställning är det första mötet viktigt för det fortsatta arbetet framåt. Det är mycket som kan hända, en handledare kanske inte finns på plats eller så har ett missförstånd skett över vilken tid eleven skulle komma till arbetsplatsen den första dagen.

Dessa frågor och många fler är bra att bemöta omgående så att resten av praotiden blir positiv. 

Var tillgängliga hela praoperioden

Även efter första dagen kan det uppstå frågor från både handledare och elev. Det är tryggt för eleven att inför prao få information om vem som är kontaktperson från skolan under praovistelsen, vem som besöker dem och när detta sker.

I kommunikationen med praoplatsen är det också en bra idé att i förväg komma överens om ett sätt att hålla kontakt; mail, telefon, sms eller kanske via en digital yta.

Avstämningar med handledare och elev

När skolan är aktiv och visar ett engagemang under prao signalerar detta att prao är en viktig del av elevernas utbildning – både till elev och arbetsplats. Boka därför gärna i förväg in en eller flera avstämningar med elev och handledare.

Genom digitala kanaler finns det möjlighet att ha täta uppföljningar och följa elevernas process under prao.

Bra saker att stämma av:

  • Om eleven trivs på praoplatsen
  • Kan något justeras för handledare eller elev
  • Vilka uppgifter eleven fått genomföra
  • Hur planeringen ser ut för resten av veckan
  • Om elev eller handledare har några frågor

Ett besök hos eleverna är uppskattat

Det är också ett uppskattat inslag när skolan genomför ett praobesök. Detta visar att skolan är mån om både eleven och relationen till praoplatsen. Stäm gärna av med elev och handledare om när det passar bäst med ett besök. Det är bra att båda parter vet om när de besöket kan förväntas då detta kan planeras in för att elev och handledare.

Om något går fel under praon/om något oförutsett inträffar

Om något oförutsett inträffar under prao är det viktigt att elever och vårdnadshavare vet var de ska vända sig för att problemet ska avhjälpas.

Det kan exempelvis handla om att handledaren har blivit sjuk och inte finns tillgänglig att stötta eleven, att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter, att eleven känner sig illa behandlad eller att en olycka har inträffat.